Location:Home > Our Services > Container Purchase
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Nếu bạn có đơn hàng để bán, chúng tôi cũng có thể mua những cái đúng từ bạn!

Hãy chọn ngôn ngữ

* TÊN KHÁCH HÀNG
* SỐ ĐIỆN THOẠI
* EMAIL
KHU VỰC
* VUI LÒNG CHỌN KHU VỰC MONG MUỐN
NHẬN XÉT ( KHÔNG BẮT BUỘC)

Vui lòng cung cấp thêm một số thông tin sau:

Vui lòng chọn loại container và số lượng (không bắt buộc)
Loại container Định lượng Hộp mới Hộp cũ
số lượng 20' DV
40' DV
20' HC
40' HC
45' HC
mới 20' RF
40' HC RF
20' FR
40' FR
20' OT
40' OT
Khoang chứa ISO
Contact our sales directly!
The Best Value For Your Choice!
Choose the service
Choose the location
If there is no screening result, please click the button below to give us your specific requirements!
{{item.PersonName}}
{{item.JobLocation}}
{{item.Phone}}
{{item.Email}}
{{item.Skype}}
{{item.Country}}
{{item.AreaScope}}